piątek, 5 stycznia 2018

WILLIAM BLAKE

                             
William Blake
born - 28 November 1757
Soho, London, Great Britain
died - 12 August 1827
Charing Cross, London, England
occupation - painter, printmaker,
poet
literary movement  - romanticism

The 10 best works by William Blake


The Ancient Days.
“The Ancient of Days”


The Angels hovering over the Body of Jesus in the Sepulchre.

“The Angels Hovering Over the Body of Christ in the Sepulchre”“Newton”
 “Adam Naming the Beasts”


“Satan”

“Blake’s Cottage”

“Songs of Innocence and of Experience”

“The Ghost of a Flea”

“The Dance of Albion”

“Jerusalem”

Quotations
“Art is the tree of life.                            “Sztuka jest drzewem życia.
Science is the tree of death.”                    Nauka jest drzewem śmierci.”

“It is easier to forgive an enemy                 “Łatwiej jest wybaczyć wrogowi
than to forgive a friend.”                          niż przyjacielowi.”

“Opposition is true friendship”                     “Przeciwieństwo jest prawdziwą
                                                      przyjaźnią”

“The true method of knowledge                  “Prawdziwą metodą nauki jest
Is experiment”                                       eksperymentowanie”

“Do what you will, this world’s                     “Rób co chcesz, ten świat jest
Is a fiction and is made up of                     fikcją i składa się ze sprzeczności”
contradiction.”


By Zosia Walczak,
Zosia Andrzejewska,
Julia Frączek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz