piątek, 23 października 2015Straszne historie Wielkiej Brytanii

ANG : On the occasion of the upcoming feast of Hallowe'en who came to us , among others, from the UK and is increasingly celebrated the feast of our country , we would like to present to you some horror stories which the whole of Britain lived.


Z okazji zbliżającego się święta Hallowen który przyszedł do nas m.in. z Wielkiej Brytanii  i  jest coraz bardziej celebrowanym świętem  w naszym kraju chcielibyśmy wam przedstawić  kilka strasznych historii którymi żyła cała Wielka Brytania.
 


The Curse of the Crying Boy. --> Klątwa płaczącego chłopca
 
ANG: In the mid-eighties in the UK  about 50 houses burned, it would not be surprising if it were not that in every burnt house , firefighters found painting of "the crying boy " . Unfortunately residents in the UK the picture of the painted boy really fell to their needs.
The story goes that a picture immediately after painting was cursed because the posing boy was killed in a car accident and the painter studio burned.
 
 

W połowie lat osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii spłonęło około 50  domów, nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to że w każdym spalonym domu strażacy znajdowali obraz „Płaczącego chłopca”. Na nie szczęście mieszkańców Wielkiej Brytanii obraz namalowanego chłopca bardzo przypadł im do gustu.
Historia mówi że ten obraz od razu po namalowaniu stał się przeklęty gdyż pozujący chłopiec zginął w wypadku samochodowym a pracowania malarza spłonęła.http://straszne-historie.pl/story/5354-klatwa_placzacego_chlopca

The Brown Lady of Raynham Hall --> Brązowa Dama z Raynham Hall


ANG: It's the story of two men who, while working in the old home, make a photo in which a figure appears . Accidentally in the photo mysterious woman is captured
...

To historia dwóch mężczyzn którzy podczas pracy w starym domu robią zdjęcie na którym pojawia się postać. Przypadkiem na zdjęciu zostaje uchwycona tajemnicza kobieta…http://straszne-historie.pl/story/6185-brazowa_dama_z_raynham_hall
Brown Bunny --> Brązowy króliczek 
 
A little girl began to complain to his father that at night her terrible master haunts. Worried dad left her a light that suddenly went out. To daughter was not afraid her father gave her a little brown bunny . A few years later, Lucy moved . In the evening, after the departure of her daughter father went to her room and saw that in the room there was only a brown bunny 
 ...


Pewna mała dziewczynka  zaczęła skarżyć się swojej tacie że w nocy nawiedza ją straszny pan.  Zmartwiony tata zostawił jej włączoną lampkę, która nagle zgasła. Żeby córka się nie bała dał jej  małego brązowego króliczka . Kilka lat później Lucy się przeprowadziła. Wieczorem po odjeździe córki poszedł do jej pokoju i zobaczył że w pokoju został tyko brązowy króliczek…


http://straszne-historie.pl/story/9383-pluszowy_kroliczek

Przestraszyli się tak bardzo, że o mało nie zeszli!Przestraszyli się tak bardzo, że o mało nie zeszli!


Przestraszyli się tak bardzo, że o mało nie zeszli!

          Zapraszamy à http://www.playscarymazegame.net/play-scary-maze-game/


piątek, 9 października 2015

Computer Games

Computer Games

Computer games aren’t just brainsless timekillers, they have deeper meaning and interesting plots. It’s something that makes you the hero, you can be anyone you want to, in one lifetime you can ‘’meet’’ a lot of interesting ‘’people’’ and stories.

Many games from Rockstar Games are as good as a book or a movie. Scripts, animations, writing characters - it all takes a lot of time to the game be able to be played, eg: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Heavy Rain, Medal Of Honor, Metal Gear Solid.

A lot of people work at one game, there are ‘’teams’’ and everybody does something else, that’s why the game is special. It doesn’t matter how much money they spend to make a game, how good the graphics are, how epic the soundtrack is when the plot is bad or characters are not written interesting. Of course it all matters but there are more important things.

In a game without ‘’graphics’’ of course we can see something on monitor but we don’t see what our hero does.  It’s a text game and it’s a Polish game called ‘’Otchłań’’. It was made in 1999 and it’s sill updated to this day. It’s creators were 13/14/15-year-old boys with great passion. Games that came out 10/15 years ago can still give fun of playing them and don’t mind their graphics.
Kolaż wykonany z: Deus ex Human Revolution, Call of Duty Modern Warfare 3, Darksiders 2, Skyrim, Battlefield 3, Assassin's Creed Revelations


Sting  - Englishman in New York


I chose this song because I think it is valuable and worthy of attention. It shows us that we should’t be ashamed of who we are. Being different isn’t bad... being different is extraordinary…  remember this and be yourself ;)I don't drink coffee, I take tea, my dear
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
I'm an Englishman in New York

See me walking down Fifth Avenue
A walking cane here at my side
I take it everywhere I walk
I'm an Englishman in New York

I'm an alien, I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien, I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

If "Manners maketh man", as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

I'm an alien, I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien, I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

Modesty, propriety can lead to notoriety
You could end up as the only one
Gentleness, sobriety are rare in this society
At night a candle's brighter than the sun

Takes more than combat gear to make a man
Takes more than a licence for a gun
Confront your enemies, avoid them when you can
A gentleman will walk but never run

If "Manners maketh man", as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile

Be yourself no matter what they say (x3)

I'm an alien, I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien, I'm a legal alien
I'm an Englishman in New YorkTłumaczenie:
Nie piję kawy, poproszę herbatę, moja droga
Lubię, jak mój tost jest spieczony z jednej strony
I możesz to usłyszeć w mym akcencie, gdy mówię
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Widzisz mnie gdy, kiedy spaceruję piątą aleją
Z laską u mego boku
Biorę ją wszędzie, gdzie idę
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Jestem obcym, jestem legalnym obcym
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku
Jestem obcym, jestem legalnym obcym
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Jeśli "maniery czynią mężczyznę" jak to mówią
To on jest bohaterem dnia
Tylko prawdziwy mężczyzna może znieść pogardę i śmiech
Bądź sobą nie ważne co mówią

Jestem obcym, jestem legalnym obcym
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku
Jestem obcym, jestem legalnym obcym
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku

Skromność, przyzwoitość mogą prowadzić do złej sławy
Możesz skończyć jako jedyny
Delikatność, stateczność są rzadkie w tym społeczeństwie
W nocy świeca jaśniejsza jest od słońca

Trzeba czegoś więcej niż mundur, aby być mężczyzną
Czegoś więcej niż licencja na broń
Mierz się z wrogami, ale unikaj ich, jeśli możesz
Dżentelmen odejdzie, ale nigdy nie ucieknie

Jeśli "maniery czynią mężczyznę" jak to mówią
To on jest bohaterem dnia
Tylko prawdziwy mężczyzna może znieść pogardę i śmiech
Bądź sobą nie ważne co mówią

Jestem obcym, jestem legalnym obcym
Jestem Anglikiem w Nowym Jorku.. Interpretacja:

Pierwsza zwrotka ukazuje nam opis stereotypowego Anglika który nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki herbaty, możemy go również poznać po specyficznym akcencie.
Dalszy tekst jest nawiązaniem do typowego angielskiego gentelmana, który nigdy nie rozstaje się ze swoją drewnianą laską.


Refren:  „alien” można to tłumaczyć różnie „kosmita” lub „cudzoziemiec” w tym akurat wypadku pasują oba…  ogólnie przybysze z innych krajów nie są mile widziani nigdzie… wymaga się od nich aby zachowywali się tak jak my a każdy przejaw odmienności jest przyjmowany z niechęcią.
Autor chce nam przekazać, że powinniśmy być tym kim naprawdę jesteśmy bez względu co mówią i myślą inni, ponieważ człowiekiem pozostajemy wtedy, gdy jesteśmy wierni swoim zasadom.
(…)

Zła wiadomość jest taka, że mimo tzw. przyzwoitości nie uda nam się zawsze zachować dobrego imienia. Zawsze znajdzie się ktoś komu coś nie będzie pasować a najgorsze jest w tym to, że mogą za nim pójść inni. W świecie pozbawionym delikatności i stateczności  możemy stać się odludkiem odrzuconym przez resztę społeczeństwa.
Mundur nie czyni żołnierza, tak samo licencja na broń nie czyni dobrego strzelca, a pozory nie czynią dobrego człowieka. Nie jest wstydem unikanie konfrontacji, wstydem jest ucieczka, gdy już do niej dojdzie.

Ed Sheeran – Afire Love


I chose it because of the emotions and feelings associated with that song mean a lot for me… This song is for me a form of prayer for the people important to me which are no longer with us… think over everything what it was… I leave you with this and thank you for your attention…


Things were all good yesterday
And then the devil took your memory
And if you fell to your death today
I hope that heaven is your resting place
I heard the doctors put your chest in pain
But then that could have been the medicine
There you are lying in the bed again
Either way I’ll cry with the rest of them.

My father told me, “Son,
It’s not his fault he doesn’t know your face,
You’re not the only one.
Although my grandma used to say
That he used to sing…

Darlin' hold me in your arms
The way you did last night
And we'll lie inside
For a little while here oh

I could look into your eyes
Until the sun comes up
And we’re wrapped in light and life and love.
Put your open lips on mine
And slowly let them shut
For they’re designed to be together oh
With your body next to mine
Our hearts will beat as one
And we set alight
We’re afire love

Things were all good yesterday
Then the devil took your breath away
Now we’re left here in the pain
Black suit, black tie standing in the rain
And now my family is one again
Stapled together with the strangers and a friend
Came to my mind I should paint it with a pen
Six years old I remember when...

My father told me, “Son,
It’s not his fault he doesn’t know your face,
You’re not the only one.
Although my grandma used to say, he used to sing…

Darlin' hold me in your arms
The way you did last night
And we'll lie inside
For a little while here oh

I could look into your eyes
Until the sun comes up
And we’re wrapped in light and life and love.
Put your open lips on mine
And slowly let them shut
For they’re designed to be together oh
With your body next to mine
Our hearts will beat as one
And we set alight
We’re afire love

And my father and all of my family
Rise from the seats to sing hallelujah
And my mother and all of my family
Rise from the seats to sing halellujah
And my brother and all of my family
Rise from the seats to sing hallelujah
And all of my brothers and my sisters, yeah
And my father and all of my family
Rise from the seats to sing hallelujah
Hallelujah [x6]
Tłumaczenie:
Wczoraj wszystko było dobrze
A potem diabeł odebrał ci pamięć
A jeśli dzisiaj zapadniesz w wieczny sen
Mam nadzieje, że niebo jest twoim miejscem spoczynku
Słyszałem, że lekarze zostawili twoją klatkę piersiową w bólu
Ale również mógł to sprawić lek
A teraz znowu leżysz w łóżku
Tak czy inaczej będę płakać razem z nimi

I mój tata mówił mi: "Synu,
To nie jest jego wina, że nie pamięta twojej twarzy,
Nie jesteś jedyny.
Chociaż moja babcia mawiała,
że on śpiewał...

Kochanie trzymaj mnie w swoich ramionach
w sposób jaki robiłaś to wczorajszej nocy
I poleżę w nich chwilkę, oh


Mógłbym patrzeć w twoje oczy
dopóki nie wzejdzie słońce
A my płoniemy w świetle, życiu, miłości.
Umieść swoje otwarte usta na moich
I powoli pozwól im się zamknąć,
Zostały stworzone, by być razem, oh
Gdy nasze ciała są blisko,
Nasze serca będą bić jak jedno
A my płoniemy,
Jesteśmy w ogniu miłości, miłości, miłości oh.


Wczoraj wszystko było dobrze
A potem diabeł odebrał ci oddech
Pozostawiając nas w bólu,
W czarnym garniturze, czarnym krawacie stojących w deszczu
I teraz moja rodzina jest znowu razem
Jest jednością, razem z nieznajomymi i przyjaciółmi
Przyszło mi do głowy, że powinienem namalować to piórem
Miałem sześć lat, pamiętam kiedy..

Mój tata powiedział mi: "Synu,
To nie jest jego wina, że nie pamięta twojej twarzy,
Nie jesteś jedyny.
Chociaż moja babcia mawiała, że on śpiewał...

Kochanie trzymaj mnie w swoich ramionach
w sposób jaki robiłaś to wczorajszej nocy
I poleżę w nich chwilkę, oh

Mógłbym patrzeć w twoje oczy
dopóki nie wzejdzie słońce
A my jesteśmy pochłoniemy w świetle, życiu, miłości.
Umieść swoje usta na moich
I powoli pozwól im się zamknąć,
Zostały stworzone, by być razem, oh.
Gdy nasze ciała są blisko
Nasze serca będą bić jak jedno
A my płoniemy,
Jesteśmy w ogniu miłości, miłości, miłości oh.

I mój ojcze i cała rodzino
Powstańcie z miejsc, żeby zaśpiewać alleluja
I moja matko i cała rodzino
Powstańcie z miejsc, żeby zaśpiewać alleluja
I mój bracie i cała rodzino
Powstańcie z miejsc, żeby zaśpiewać alleluja
I wszyscy moi bracia i siostry,
I mój ojcze i cała rodzino
Powstańcie z miejsc, aby zaśpiewać alleluja
Alleluja [x6]