środa, 19 sierpnia 2015

Summer time - quote
“Remember that everyone you meet is afraid of something, loves something, and has lost something”.

 Pamiętaj, że każdy kogo spotykasz czegoś się obawia, coś kocha i coś stracił.

— H. Jackson Brown Jr.
“What may be done at any time will be done at no time”.


To, co może być zrobione w dowolnym momencie nie będzie zrobione nigdy.
-– Scottish Proverb


“Say what you want to say when you have the feeling and the chance. My greatest regrets are the things I did not do, the opportunities missed and the things unsaid”.

Mów o tym czego chcesz, kiedy masz na to ochotę i okazję. Najbardziej żałuję rzeczy, których nie zrobiłem, okazji, których nie wykorzystałem i tego, czego nie wypowiedziałem.

— Jim Keller
“If we listened to our intellect, we’d never have a love affair. We’d never have a friendship. We’d never go into business, because we’d be too cynical. Well, that’s nonsense. You’ve got to jump off cliffs all the time and build your wings on the way down”.

Jeśli słuchalibyśmy naszego rozumu, nigdy byśmy się nie zakochali. Nigdy nie przeżylibyśmy przyjaźni. Nigdy nie rozpoczęlibyśmy biznesu, bo bylibyśmy zbyt cyniczni. Ale to nonsens. Za każdym razem trzeba skakać w przepaść i budować skrzydła po drodze.

— Annie Dillard
Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps, the end of beginning

To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku

                                                                                                                                             -Winston Churchill